Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

== Các nhân vật ==
 
Các sự kiện và nhân vật trong Trại súc vật ám chỉ tới [[Chủ nghĩa cộng sản]] hoặc bất cứ một chính thể nào khác có những đặc điểm tương tự với Trại súc vật, chính phủ [[độc tài]] và sự khờ dại nói chung của loài người; Snowball là ẩn dụ cho những chính khách tốt bụng nhưng khờ khạo, và con lợn lãnh đạo, Napoleon, là ẩn dụ cho kiểu chính khách tư lợi và gian xảo. Các nhân vật khác ám chỉ những loại người khác nhau trong xã hội với những vai trò, tính cách, nhận thức và hành vi khác nhau khác nhau.
 
=== Lợn ===