Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thư viện quốc gia”

[[Tập_tin:National-library-of-vietnam.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:National-library-of-vietnam.jpg|nhỏ|449x449px|Thư viện Quốc gia Việt Nam]]
'''Thư viện quốc gia''' là [[thư viện]] đặc biệt do chính phủ thành lập, thường là thư viện lớn
[[Tập_tin:National-library-of-vietnam.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:National-library-of-vietnam.jpg|nhỏ|449x449px|'''Thư viện Quốcquốc gia''' Việt Nam[[thư viện]] đặc biệt do chính phủ thành lập, thường là thư viện lớn và quan trọng nhất của [[quốc gia]] đó, nơi lưu trữ tài liệu quý hiếm và giá trị. Một đặc trưng khác, thư viện quốc gia cũng thường giữ vai trò tiếp nhận [[lưu chiểu]] xuất bản phẩm và biên soạn, ấn hành [[thư mục quốc gia]].
 
Một đặc trưng khác, thư viện quốc gia cũng thường giữ vai trò tiếp nhận [[lưu chiểu]] xuất bản phẩm và biên soạn, ấn hành [[thư mục quốc gia]].
 
Tại [[Hoa Kỳ]], [[Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ|Thư viện Quốc hội]] đảm nhiệm nhiều chức năng của một thư viện quốc gia. Thư viện Nông nghiệp Quốc gia và Thư viện Y học Quốc gia là hai thư viện quốc gia của Hoa Kỳ trong hai lĩnh vực đó. Tại [[Pháp]], [[Thư viện Quốc gia Pháp]] vốn là thư viện hoàng gia được thành lập từ năm 1368. [[Thư viện Anh]] là thư viện quốc gia của [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland|Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland]], thành lập năm 1973, tách từ [[Bảo tàng Anh]]. Ở [[Nga]], [[Thư viện Quốc gia Nga]] ở [[Sankt-Peterburg]] và [[Thư viện Nhà nước Nga]] ở [[Moskva]] cùng giữ vai trò này.
29

lần sửa đổi