Khác biệt giữa các bản “Trung Vương quốc Ai Cập”

AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:13.2527580 using AWB
(AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:13.2527580 using AWB)
{{Lịch sử Ai Cập}}
{{Danh sách Vương triều Ai Cập}}
'''Trung Vương quốc Ai Cập''' là một giai đoạn trong lịch sử của [[Ai Cập cổ đại]], tồn tại trong thời gian giữa khoảng năm 2050 [[trước Công nguyên]], và 1800 trước Công nguyên, trải dài từ sự thống nhất Ai Cập dưới sự thúc đẩy của [[Mentuhotep II|Mentuhotep II]] của [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|Vương triều thứ Mười một]] đến sự kết thúc của [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Vương triều thứ Mười Hai]]. Một số học giả cũng bao gồm cả [[Vương triều thứ Mười ba của Ai Cập|Vương triều thứ Mười ba]] vào chung thời gian này, và nếu trong trường hợp đó, Trung Vương quốc Ai Cập sẽ kết thúc vào khoảng năm 1650 trước Công nguyên, trong khi những người khác chỉ đưa nó cho đến thời đại Vương triều của [[Pharaon]] [[Merneferre Ay]] khoảng năm 1700 trước Công nguyên, cuối cùng, vua của vương quốc này đã được chứng thực tại cả hai khu vực Ai Cập là [[Thượng Ai Cập]] và [[Hạ Ai Cập]]. Trong Trung Vương quốc, [[Osiris]] trở thành vị thần có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong [[Tôn giáo Ai Cập cổ đại|tôn giáo của người Ai Cập]].<ref>David, Rosalie (2002). </ref>
 
Thời kỳ Trung Vương quốc Ai Cập này bao gồm hai giai đoạn, [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|Vương triều thứ 11]], khi mà thủ đô vương quốc được đặt tại [[Thebes, Ai Cập]] và từ [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Vương triều thứ Mười hai]] trở đi, thủ đô đã được tập trung tại [[el-Lisht]].
 
== Vương triều thứ Mười một ==
Tuyên bố của Manetho cho rằng Vương triều thứ 11 gồm 16 vị vua, họ đã trị vì 43 năm, mâu thuẫn với chữ khắc đương đại và bằng chứng của [[Danh sách Vua Turin]], có bằng chứng kết hợp cho sự thiết lập vương quốc này bao gồm bảy vị vua trị vì trong tổng cộng 143 năm.<ref>[[Jürgen von Beckerath]], The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt, JNES 21 (1962), p.146</ref> Tuy nhiên, theo lời của ông rằng vương triều này được thành lập ở [[Thebes, Ai Cập|Thebes]], được xác minh bởi các bằng chứng hiện đại. Đó là khoảng thời gian trong suốt vương triều mà tất cả trong Vương quốc Ai Cập cổ đại đã được thống nhất dưới thời kỳ [[Trung Vương quốc Ai Cập|Trung Vương quốc]].
 
== Vương triều thứ Mười bốn ==
</gallery>
== Tham khảo ==
{{Reflisttham khảo|colwidth=20em}}
 
== Đọc thêm ==
<!-- Please order books alphabetically by the author's last name -->
* {{citechú bookthích sách|last=Aldred |first=Cyril |title=The Egyptians |year=1987 |publisher=Thames and Hudson |isbn= |ref=Aldred1987}}
* {{cite journal |last1=Arnold |first1=Dorothea |year=1991|title=Amenemhet I and the Early Twelfth Dynasty at Thebes |journal=Metropolitan Museum Journal |publisher= |volume=26 |issue= |pages= |url= |doi= 10.2307/1512902|ref=Arnold1991}}
* {{cite journal |last=Bell |first=Barbara |year=1975|title=Climate and the History of Egypt: The Middle Kingdom |journal=American Journal of Archaeology |publisher=Archaeological Institute of America |volume=79 |issue=3 |pages=223–269 |jstor=503481 |doi= |ref=Bell1975}}
* {{citechú bookthích sách|last=Foster |first=John L. |title=Ancient Egyptian Literature: An Anthology |year=2001 |publisher=University of Texas Press |isbn=0-292-72527-2 |ref=Foster2001}}
* {{citechú bookthích sách|last=Gardiner |first=Alan |title=Egypt of the Pharaohs |year=1964 |publisher=Oxford University Press |isbn= |ref=Gardiner1964}}
*{{citechú bookthích sách|last1=Grajetzki|first1=Wolfram|title=The Middle Kingdom of Ancient Egypt|year=2006|publisher=Gerald Duckworth & Co. Ltd.|isbn=0-7156-3435-6|ref=Grajetzki}}
* {{citechú bookthích sách|last1=Grimal|first1=Nicolas|title=A History of Ancient Egypt|year=1988|publisher=Librairie Arthéme Fayard|isbn=|ref=Grimal1988}}
* {{cite journal |last1=Habachi |first1=Labib |year=1963 |title=King Nebhepetre Menthuhotep: his monuments, place in history, deification and unusual representations in form of gods |journal=Annales du Service des Antiquités de l'Égypte |publisher= |volume=19 |issue= |pages=16–52 |url= |doi= |ref=Habachi 16-52}}
* {{cite journal |last1=Hayes |first1=William |year=1953|title=Notes on the Government of Egypt in the Late Middle Kingdom |journal=Journal of Near Eastern Studies |publisher= |volume=12 |issue= |pages=31–39 |url= |doi= 10.1086/371108|ref=Hayes1953}}
* {{citation |last=Morenz |first=Ludwid D. |others=translated by Martin Worthington |editor-last=Tait |editor-first=John W. |chapter=Literature as a Construction of the Past in the Middle Kingdom |title='Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past |year=2003 |publisher=University College London, Institute of Archaeology, an imprint of Cavendish Publishing Limited |location=London |isbn=1-84472-007-1 |pages=101–118 }}
* {{cite journal |last1=Murnane |first1=William J. |year=1977|title=Ancient Egyptian Coregencies |journal=Studies in Ancient Oriental Civilization |publisher=The Oriental Institute of the University of Chicago |volume=40 |issue= |pages= |url= |doi= |ref=Murnane1977}}
* {{citechú bookthích sách|last=Redford |first=Donald |title=Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times |year=1992 |publisher=Princeton University Press |isbn=0-691-00086-7 |ref=Redford1992}}
* {{citechú bookthích sách|last=Richards |first=Janet |title=Society and Death in Ancient Egypt |year=2005 |publisher=Cambridge University Press |isbn=0-521-84033-3 |ref=Richards2005}}
* {{citechú bookthích sách|last1=Shaw |first1=Ian |last2=Nicholson |first2=Paul |title=The Dictionary of Ancient Egypt |year=1995 |publisher=Thames and Hudson |isbn=|ref=Shaw1995}}
* {{citechú bookthích sách|last=Shaw |first=Ian |title=The Oxford history of ancient Egypt |year=2000 |publisher=Oxford University Press |isbn=0-19-280458-8 |ref=Shaw2000}}
* {{cite journal |last1=Teeter |first1=Emily |year=1994|title=Egyptian Art |journal=Art Institute of Chicago Museum Studies |publisher= The Art Institute of Chicago|volume=20 |issue=1 |pages=14–31 |jstor=4112949 |doi= 10.2307/4112949|ref=Teeter1994}}
* {{citechú bookthích sách|last1=Trigger |first1=B. |last2=Kemp |first2=Barry |last3=O'Connor |first3=David |last4=Lloyd |first4=Alan |title=Ancient Egypt: A Social History |year=1983 |publisher=Cambridge University Press |isbn=|ref=Trigger1983}}
* {{cite journal |last1=Wegner |first1=Josef |year=1996|title=The Nature and Chronology of the Senwosret III-Amenemhat III Regnal Succession: Some Considerations Based on New Evidence from the Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos |journal=Journal of Near Eastern Studies |publisher= |volume=55 |issue= |pages=249–279 |url= |doi= 10.1086/373863|ref=Wegner1996}}
{{các chủ đề|Ai Cập|Ai Cập cổ đại|Lịch sử|Đế quốc}}
[[Thể loại:Cựu quốc gia châu Phi]]
[[Thể loại:Cựu vương quốc]]
[[Thể loại:Vương triều Ai Cập cổ đại]]