Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

[[Tập tin:Nguyen Trai.jpg|nhỏ|phải|150px|Danh nhân văn hóa [[Nguyễn Trãi]]]]
[[Tập tin:Nguyễn Trường Tộ.jpg|nhỏ|phải|150px|Nguyễn Trường Tộ]]
* [[Nguyễn Bình]] (1541- ?) Tiến sĩ già nhất trong lịch sử việt nam* [[Nguyễn Quan Quang]], Trạng nguyên Việtđầu Namtiên
* [[Nguyễn Công Hãng]], đại thần nhà Lê trung hưng
* [[Nguyễn Hiền]], [[Trạng nguyên]] trẻ tuổi nhất trong [[lịch sử Việt Nam]]
Người dùng vô danh