Khác biệt giữa các bản “Nhị thức”

Đã lùi về phiên bản 22161962 bởi TuanminhBot (thảo luận): OK. (TW)
(Đã lùi về phiên bản 22161962 bởi TuanminhBot (thảo luận): OK. (TW))
==Phép tính và những nhị thức đơn giản==
* Nhị thức <math> a^2 - b^2 </math> có thể chuyển thành tích của hai nhị thức khác
::<math> a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)^2. </math>
 
Đây là trường hợp đặc biệt của một công thức chung hơn: <math> a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b)\sum_{k=0}^{n} a^{k}\,b^{n-k}</math>.