Khác biệt giữa các bản “Khuang Aphaiwong”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
{{S-start}}
{{s-off}}
{{succession box|title=[[PrimeThủ Ministertướng ofThái ThailandLan]]|before=[[Plaek Phibunsongkhram]]|after=[[Tawee Boonyaket]]|years=1944–1945}}
{{succession box|title=[[PrimeThủ Ministertướng ofThái ThailandLan]]|before=[[Seni Pramoj]]|after=[[Pridi Phanomyong]]|years=1946}}
{{succession box|title=[[PrimeThủ Ministertướng ofThái ThailandLan]]|before=[[Thawan Thamrongnawasawat]]|after=[[Plaek Phibunsongkhram]]|years=1947–1948}}
{{S-end}}
{{PrimeThủ Ministerstướng ofThái ThailandLan}}
{{History of Thailand 1932 - 1973}}
 
Người dùng vô danh