Khác biệt giữa các bản “Lý Gia Hân”

Lý Gia Hân sinh con trai Jayden Max "JM" Hứa Kiến Đồng vào ngày [[8 tháng 2]] năm ][[2011]] bằng phương pháp sinh mổ tại [[bệnh viện]] Hong Kong Sanatorium and Hospital. Lúc mới sinh, Jadyen nặng 2.93&nbsp;kg và dài 49&nbsp;cm.<ref>{{chú thích web | url = http://t.qq.com/michelejiaxin | tiêu đề = 李嘉欣Michele_Tencent Weibo | author = | ngày = | ngày truy cập = 15 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> Vợ chồng Lý Gia Hân đã đứng tên thành lập quỹ [[từ thiện]] ''JM Children's Charitable Foundation'' để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.<ref>[http://hk.next.nextmedia.com/template/next/art_main.php?iss_id=1111&sec_id=1000847&art_id=15364893&pageno=2 李家誠 1.1億遊艇送 B仔 徐子淇:生夠 5個]</ref>
 
==Danh sách phim==
==Sự nghiệp điện ảnh==
<table style="width:100%;">
<tr>
<td valign=top>
* ''[[Miss Du Shi Niang]]'' (2003)
* ''[[The Irresistible Piggies]]'' (2002)
* ''[[100 Ways to Kill Yourself]]'' (1996)
* ''[[Đọa lạc thiên sứ]]'' (1995)
<td valign=top>
* ''[[The Other Side of the Sea]]'' (1994)
* ''[[Drunken Master III]]'' (1994)
* ''[[No Risk, No Gain]]'' (1990)
* ''[[A Chinese Ghost Story Part II]]'' (1990)
</table>
 
== Tham khảo ==