Khác biệt giữa các bản “Lý Gia Hân”

<tr>
<td valign=top>
* ''[[MissThập Dunguyệt Shivi Niang]]thành'' (20032009)
* ''[[TheĐỗ IrresistibleThập Piggies]]Nương'' (20022003)
* ''[[BeautyGiai andNhân theXấu Breast]]'' (2002)
* ''[[Every DogQuyết HasChỉnh His Date]]Hình'' (20012002)
* ''[[BakeryChủ Amour]]Nhân Và Người Tình'' (2001)
* ''Bakery Amour'' (2001)
* ''[[Healing Hearts]]'' (2000)
* ''[[The City of Strangers]]'' (2000)
* ''[[Flowers of Shanghai]]'' (1998)
* ''[[Young and Dangerous 4]]'' (1997)
* ''[[ArmageddonThiên (1997Địa film)|HeavenHùng Earth Great Ambition]]Tâm'' (1997)
* ''[[100Ngày Ways13 totháng Kill7 Yourself]]USLT'' (1996)
* ''[[Đọa lạc thiên sứ]]'' (1995)
<td valign=top>
* ''[[Drunken Master III]]'' (1994)
* ''[[The Black Morning Glory]]'' (1993)
* ''[[FongPhương Sai-YukThế (1993 film)|The Legend of Fong Sai YukNgọc]]'' (1993)
* ''[[Casino Tycoon II]]'' (1992)
* ''[[The Story of the Flying Fox]]'' (1992)