Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thời Ung”

Trang mới: “Nguyễn Thì Ung (1468-?). Người xã Đa Ngưu ,huyện Tế Giang.Nay là xã Tân Tiến huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.26 tuổi đỗ đệ tam giá…”
(Trang mới: “Nguyễn Thì Ung (1468-?). Người xã Đa Ngưu ,huyện Tế Giang.Nay là xã Tân Tiến huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.26 tuổi đỗ đệ tam giá…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh