Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

*[[Nguyễn Đức Vĩ]] Tể tướng Việt nam
*[[Nguyễn Nghiễm]] Tể tướng Việt nam
* [[Nguyễn Huy Nhuận ]] Tể tướng việt nam*[[Nguyễn Duy Thì]] Đại Thần và nhà ngoại giao nhà Lê
*[[Nguyễn Bá Tĩnh]] Hoàng giáp Việt Nam
 
Người dùng vô danh