Khác biệt giữa các bản “Einar Gerhardsen”

Trang mới: “{{Infobox Prime Minister | name = Einar Gerhardsen | image = Einar Gerhardsen 1945.jpeg | imagesize = 180px | office =…”
(Trang mới: “{{Infobox Prime Minister | name = Einar Gerhardsen | image = Einar Gerhardsen 1945.jpeg | imagesize = 180px | office =…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh