Khác biệt giữa các bản “Johan Nygaardsvold”

Trang mới: “Johan Nygaardsvold (phát âm tiếng Na Uy: [nyːɡoːrsvɔl], ngày 6 tháng 9 năm 1879 - 13 tháng 3 năm 1952) là một chính trị gia Na Uy từ Đ…”
(Trang mới: “Johan Nygaardsvold (phát âm tiếng Na Uy: [nyːɡoːrsvɔl], ngày 6 tháng 9 năm 1879 - 13 tháng 3 năm 1952) là một chính trị gia Na Uy từ Đ…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh