Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MIPS”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Khác biệt giữa thiết kế MIPS và đối thủ Berkeley RISC tham gia xử lý hàm con. RISC sử dụng kĩ thuật thanh ghi cửa sổ để cải thiện hiệu năng của tác vụ rất phổ dụng, nhưng giới hạn tối đa mức nhảy. Mỗi lần gọi tiểu hàm cần tập hợp thanh ghi của nó, mà đến lượt cần tài sản của thanh ghi. Hennessy cảm thấy trình biên dịch thông minh thì có thể tìm thấy thanh ghi rảnh mà không cần sắp xếp lại, và chỉ đơn giản tăng số lượng thanh ghi không chỉ làm điều này đơn giản, nhưng là tăng hiệu năng toàn bộ tác vụ.<br />
Cách khác, thiết kế MIPS rất giống với thiết kế [[RISC]] điển hình. Để tiết kiệm bit trong [[vi lệnh]], thiết kế RISC giảm số lượng vi lệnh. Thiết kế MIPS sử dụng 6 bits của 32 bit cho vi lệnh cơ bản; còn lại là 26 bit là địa chỉ nhảy hoặc sử dụng trường 5 bit để chỉ định lên đến 3 thanh ghi với giá trị dịch kết hợp với 6 bit vi lệnh; Một định dạng khác sử dụng 3 thanh ghi với một giá trị 16 bit mã trong [[vi lệnh]].
còn định dạng khác nữa đó là 6 bit thanh ghi 4bit vi lệnh.
 
===Phần cứng đầu tiên===
18

lần sửa đổi