Khác biệt giữa các bản “Sông Tú Cô Loan”

n
→‎Phụ lưu: replaced: Lí, → Lý, (16), Lí]] → Lý]] using AWB
n (→‎Phụ lưu: replaced: Lí → Lý (7) using AWB)
n (→‎Phụ lưu: replaced: Lí, → Lý, (16), Lí]] → Lý]] using AWB)
***Ma Lậu 麻漏溪):Vạn Vinh, Hoa Liên
**Hồng Diệp (紅葉溪): Vạn Vinh, Thụy Tuệ & [[Trác Khê, Hoa Liên|Trác Khê]]thuộc Hoa Liên
**Linh Tử (苓仔溪):[[Ngọc Lý, Hoa Liên|Ngọc Lí, Hoa Liên]]
**Lã Phạm (呂範溪):Ngọc , Hoa Liên
**A Mi (阿眉溪):Ngọc , Hoa Liên
**Tầm Yêu (尋腰溪):Ngọc , Hoa Liên
**Phong Bình (豐坪溪):Ngọc Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên - 37 km
***Thái khê (太溪):Trác Khê, Hoa Liên
**Cao Liêu (高寮溪):Ngọc , Hoa Liên
**Trác khê (卓溪):Ngọc Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên
**Nguyên Thành (源城溪):Ngọc , Hoa Liên
**Lạc Cáp (樂合溪):Ngọc , Hoa Liên
***Hạ Lao Loan (下勞彎溪)
**'''Lạc Khố Lạc Khố (樂庫樂庫溪)/ Lạc Lạc (樂樂溪)''':Ngọc Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên - 54 km
***Tháp Đạt Phân (塔達芬溪):Trác Khê, Hoa Liên
***Mễ Á Tang (米亞桑溪):Trác Khê, Hoa Liên
**Yên Thông (安通溪):Ngọc Lý và [[Phú Lý, Hoa Liên|Phú ]] thuộc Hoa Liên
**Ngô Tái (吳再溪):Phú , Hoa Liên
**Củng Tử Câu (拱子溝溪):Phú , Hoa Liên
**A Mi (阿眉溪):Phú , Hoa Liên
**Ma Tử (磨仔溪):Phú Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên
**Mã Gia Lộc (馬加祿溪):Phú , Hoa Liên
**Cửu Ngạn (九岸溪):Phú , Hoa Liên
**Tú Loan (秀巒溪):Phú Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên
**Loa Tử (螺仔溪):Phú , Hoa Liên
**Miết khê (鱉溪):Phú , Hoa Liên
**A Lý Sơn (阿里山溪):Phú , Hoa Liên
**Thạch Bằng (石平溪):Phú Lý & Trác Khê thuộc Hoa Liên
**Đại Pha (大坡溪):Phú , Hoa Liên; [[Trì Thượng, Đài Đông]]
**Vạn Triều (萬朝溪):Trì Thượng & [[Hải Đoan, Đài Đông|Hải Đoan]] thuộc Đài Đông
***Long Tuyền (龍泉溪):Hải Đoan, Đài Đông