Khác biệt giữa các bản “Họ Người”

== Lịch sử phân loại ==
 
[[Phân loạiHọ Động(sinh vậthọc)|Phân loạihọ]] này đã được sửa đổi nhiều lần trong vài thập niên gần đây. Ban đầu, nhóm này chỉ bao gồm [[loài người|người]] và các họ hàng gần đã [[tuyệt chủng]], còn các dạng [[khỉ dạng người]] loại lớn khác được đưa vào trong một họ riêng, gọi là họ ''Pongidae''. Định nghĩa này hiện vẫn còn được nhiều [[nhân chủng học|nhà nhân loại học]] và những người bình thường sử dụng. Tuy nhiên, định nghĩa này làm cho họ Pongidae trở thành nhóm [[cận ngành]], trong khi hiện nay phần lớn các nhà phân loại học ưa thích các nhóm [[đơn ngành]]. Vì thế nhiều [[nhà sinh học]] coi họ Hominidae bao gồm cả họ Pongidae (trong vai trò của phân họ [[Ponginae]]), hoặc coi họ Pongidae này chỉ chứa đười ươi và các họ hàng đã tuyệt chủng của nó như ''[[Gigantopithecus]]''. Phân loại ở đây tuân thủ việc phân chia nhóm theo nguyên tắc đơn ngành.
 
Đặc biệt các họ hàng gần với người tạo thành một [[họ (sinh học)|phân họ]] là [[Phân họ Người|Homininae]]. Một số nghiên cứu đã đi xa đến mức gộp cả tinh tinh và gôrila vào trong chi ''[[chi Người|Homo]]'' cùng với người, nhưng phần lớn các chứng cứ di truyền học cho rằng các mối quan hệ giống như được chỉ ra tại đây.