Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Xuân (trung tướng)”

không có tóm lược sửa đổi
|date1= [[8 tháng 10]], [[1947]]
|date2= [[27 tháng 5]], [[1948]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|1947|10|8|1948|5|27}}
|tiền nhiệm= ''không''[[Lê Văn Hoạch]]
|kế nhiệm= [[Lê''không'' Văn(Quốc Hoạch]]gia Việt Nam thành lập)
|ngày sinh= [[1892]]
|nơi sinh= [[Việt Nam]]