Khác biệt giữa các bản “Chi Lăng, Hưng Hà”

không có tóm lược sửa đổi
Xã Chi Lăng giàu truyền thống yêu nước. Buổi đầu chống Pháp, nhiều người con của làng đi theo cuộc khởi nghĩa Cần vương của ông Đốc Nhưỡng ở Đô Kỳ, như ông Đinh Danh Giảng. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lớp lớp thanh niên đã lên đường chiến đấu, nhiều người đã hy sinh tại các chiến trường.
 
Xã Chi Lăng nhiều ăn cắp ăn trộm và nhiều thành phần nghiện ngập. Xã được xếp vào các loại xã vô văn hóa của Việt Nam
Xã có bề dày văn hoá, như Chiếu chèo, Hội Sinh vật cảnh, Hội tế, trò chơi pháo đất, cờ người, chọi gà... diễn ra trong các dịp lễ hội của làng. Quà quê đặc sản như bánh đa gấc, cốm, bánh bột lọc.
 
Người dùng vô danh