Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Oman”

n (using AWB)
==Cầu thủ==
===Đội hình hiện tại===
* '''26 cầu thủ dưới đây được triệu tập tham dự''': vòngtrận loạiđấu [[Worldgiao Cup 2018]]hữu
* '''Ngày thi đấu:''' 2431 tháng 38, 2016
* '''Đối thủ:''' {{fb|GUMIRL}}
* ''Số liệu thống kê tính đến ngày 1331 tháng 118, 20152016 sau trận gặp {{fb|NZLIRL}}.''
{{nat fs g start|background=#FF0000|color=white}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[AliAhmed Al-Habsi]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởngRawahi]]|age={{Birth date and age|19811994|125|305|df=y}}|caps=1160|goals=0|club=[[ReadingAl-Nasr FS.C.S.C.|ReadingAl-Nasr]]|clubnat=ENGOMA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK|name=[[Faiz Al-Rushaidi]]|age={{Birth date and age|1988|7|19|df=y}}|caps=1416|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=[[Riyadh Al-Alawi]]|age={{Birth date and age|1987|2|24|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-OrubaDhofar SCS.C.S.C.|Al-OrubaDhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[MohammedNadhir Al-MusalamiAwadh Bashir]]|age={{Birth date and age|19901994|412|27|df=y5}}|caps=491|goals=20|club=[[FanjaDhofar SCS.C.S.C.|FanjaDhofar]]|clubnat=OMAOMN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[Abdul Salam Al-Mukhaini]]|age={{Birth date and age|1988|4|7|df=y}}|caps=5355|goals=1|club=[[Al-OrubaDhofar SCS.C.S.C.|Al-OrubaDhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[AhmedMoataz Al-MukhainiSalah Abd Raboh]]|age={{Birth date and age|19851994|512|2|df=y5}}|caps=41|goals=0|club=[[Al-OrubaDhofar SCS.C.S.C.|Al-OrubaDhofar]]|clubnat=OMAOMN}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[BasilAli Al-RawahiBusaidi]]|age={{Birth date and age|19931991|91|2521|df=y}}|caps=427|goals=01|club=[[FanjaDhofar SCS.C.S.C.|FanjaDhofar]]|clubnat=OMAOMN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=[[MohammedFahad Al-RawahiJalabubi]]|age={{Birth date and age|19931990|48|2614|df=y}}|caps=018|goals=0|club=[[Al-NahdaSuwaiq Club|Al-NahdaSuwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[Khalid Al-Yaqoubi]]|age={{Birth date and age|1985|3|1|df=y}}|caps=01|goals=0|club=[[FanjaAl-Jahra SC|FanjaAl-Jahra]]|clubnat=OMAKUW}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[MohammedAhmed Al-AmriMukhaini]]|age={{Birth date and age|1985|35|12|df=y}}|caps=07|goals=0|club=[[MuscatDhofar ClubS.C.S.C.|MuscatDhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=27|pos=MFDF|name=[[MohsinMahmood Al-GhassaniMushaifri]]|age={{Birth date and age|1990|21993|1|df=y14}}|caps=01|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=29|pos=MFDF|name=[[Mohammed Ramadhan Al-HabsiAmri]]|age={{Birth date and age|19941985|13|41|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[AliMohammed Said Al-JabriHabsi]]|age={{Birth date and age|19901994|1|294|df=y}}|caps=381|goals=0|club=[[FanjaMuscat SCClub|FanjaMuscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=65|pos=MF|name=[[Raed IbrahimHisham SalehAl-Shuaibi]]|age={{Birth date and age|1992|6|9|df=y}}|caps=571|goals=30|club=[[FanjaDhofar SCS.C.S.C.|FanjaDhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=126|pos=MF|name=[[AhmedRaed MubarakIbrahim Al-MahaijriSaleh]]|age={{Birth date and age|19851992|26|239|df=y}}|caps=13160|goals=143|club=[[MuaitherDhofar SCS.C.S.C.|MuaitherDhofar]]|clubnat=QATOMA}}
{{nat fs g player|no=147|pos=MF|name=[[MohsinOmar Al-KhaldiMalki]]|age={{Birth date and age|19921994|1|1|df=y4}}|caps=111|goals=0|club=[[SahamAl-Shabab Club (Oman)|SahamAl-Shabab]]|clubnat=OMAOMN}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[HussainEid Al-HadhriFarsi]]|age={{Birth date and age|19901987|51|2131|df=y}}|caps=4363|goals=45|club=[[DhofarFanja S.C.S.C.SC|DhofarFanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Yaseen Al-Sheyadi]]|age={{Birth date and age|1994|2|5|df=y}}|caps=25|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[HaribMohammed Al-SaadiMashari]]|age={{Birth date and age|1990|212|14|df=y}}|caps=013|goals=0|club=[[Al-SuwaiqFanja ClubSC|Al-SuwaiqFanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[OmarMohsin Al-MalkiKhaldi]]|age={{Birth date and age|19941992|1|41|df=y}}|caps=015|goals=0|club=[[Al-SeebNasr ClubS.C.S.C.|Al-SeebNasr]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[SalahOmar Al-YahyaiFazari]]|age={{Birth date and age|19941993|15|4|df=y19}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-SeebSuwaiq Club|Al-SeebSuwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[JameelHarib Al-YahmadiSaadi]]|age={{Birth date and age|19941990|2|1|4|df=y}}|caps=03|goals=0|club=[[Al-ShababSuwaiq Club (Oman)|Al-ShababSuwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Habsi]]|age={{Birth date and age|1994|1|4|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[AbdulazizAbdul Aziz Al-Muqbali]]|age={{Birth date and age|1989|4|23|df=y}}|caps=5356|goals=1718|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=1028|pos=FW|name=[[QasimAbdul SaidRahman Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|19891990|47|208|df=y}}|caps=711|goals=110|club=[[DhofarAl-Suwaiq S.C.S.C.Club|DhofarAl-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=1930|pos=FW|name=[[Saud Al-Farsi]]|age={{Birth date and age|1993|12|21|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[SurAl-Oruba SC|SurAl-Oruba]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=2331|pos=FW|name=[[Said Obaid Al-Abdul Salam]]|age={{Birth date and age|1985|4|1|df=y}}|caps=01|goals=0|club=[[Al-Khabourah SC|Al-Khabourah]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mohsin Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|1990|2|1|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs end|background=#FF0000}}
 
===Triệu tập gần đây===
{{nat fs r start|background=#FF0000|color=white}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[SulaimanAli Al-BuraikiHabsi]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]]|age={{Birth date and age|19861981|712|30|df=y}}|caps=0118|goals=0|club=[[SahamReading ClubF.C.|SahamReading]]|clubnat=OMAENG|latest=v. {{fb|KUWIRN}}, 1729 tháng 13, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Mazin Al-Kasbi]]|age={{Birth date and age|1993|4|27|df=y}}|caps=14|goals=0|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 13 tháng 10, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Mohannad Al-Zaabi]]|age={{Birth date and age|1992|10|25|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Shabab Club (Oman)|Al-Shabab]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Sulaiman Al-Buraiki]]|age={{Birth date and age|1986|7|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Saham Club|Saham]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|KUW}}, 17 tháng 1, 2015}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Hassan MudhafarMohammed Al-GheilaniMusalami]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|19801990|64|2627|df=y}}|caps=11951|goals=62|club=[[Al-OrubaSuwaiq SCClub|Al-OrubaSuwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALGIRN}}, 3029 tháng 3, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[AliMohammed Al-BusaidiRawahi]]|age={{Birth date and age|19911993|14|2126|df=y}}|caps=262|goals=10|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKMIRN}}, 1729 tháng 113, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Saad Al-Mukhaini]]|age={{Birth date and age|1987|9|6|df=y}}|caps=79|goals=1|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Mohammed Al-Balushi]]|age={{Birth date and age|1989|8|27|df=y}}|caps=54|goals=1|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Jaber Al-Owaisi]]|age={{Birth date and age|1989|11|4|df=y}}|caps=29|goals=3|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ali Al-Busaidi]]|age={{Birth date and age|1991|1|21|df=y}}|caps=26|goals=1|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ali Salim Al-Nahar]]|age={{Birth date and age|1992|8|21|df=y}}|caps=25|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Fahad Al-Jalabubi]]|age={{Birth date and age|1990|8|14|df=y}}|caps=18|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Nasser Al-Shimli]]|age={{Birth date and age|1989|2|15|df=y}}|caps=11|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Basim Al-Rajaibi]]|age={{Birth date and age|1992|4|13|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 13 tháng 10, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Azan Al-Balushi]]|age={{Birth date and age|1990|5|5|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Amer SaidBasim Al-ShatriRajaibi]]|age={{Birth date and age|19901992|4|513|df=y}}|caps=25|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|KUWIND}}, 1713 tháng 110, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Mohannad Al-Hasani]]|age={{Birth date and age|1993|2|10|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|YEM}}, 28 tháng 8, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Fahad Nasib Bamasila]]|age={{Birth date and age|1986|7|8|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=12|pos=MF|name=[[HaniAhmed Mubarak Al-DhabitMahaijri]]|age={{Birth date and age|19791985|102|1523|df=y}}|caps=85133|goals=4615|club=[[DhofarAl-Markhiya S.C.S.C.Sports Club|DhofarAl-Markhiya]]|clubnat=OMAQAT|latest=v. {{fb|UAEIRN}}, 2529 tháng 113, 20142016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[EidHussain Al-FarsiHadhri]]|age={{Birth date and age|19871990|15|3121|df=y}}|caps=6245|goals=54|club=[[Al-RaedDhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=KSAOMA|latest=v. {{fb|TKMIRN}}, 1729 tháng 113, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Juma DarwishAli Al-MashariJabri]]|age={{Birth date and age|19841990|91|29|df=y}}|caps=3738|goals=20|club=[[Al-NasrNahda S.C.S.C.Club|Al-NasrNahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|UAEIRN}}, 2529 tháng 113, 20142016}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[BasimSalah Al-RajaibiYahyai]]|age={{Birth date and age|19921994|41|134|df=y}}|caps=51|goals=0|club=[[DhofarAl-Seeb S.C.S.C.Club|DhofarAl-Seeb]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|INDIRN}}, 1329 tháng 103, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[MohannadAyman Darwish Al-HasaniDhahi]]|age={{Birth date and age|19931991|2|10|df=y}}|caps=01|goals=0|club=[[Al-OrubaSuwaiq SCClub|Al-OrubaSuwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|YEMIRN}}, 2829 tháng 83, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=GKMF|name=[[MohannadJameel Al-ZaabiYahmadi]]|age={{Birth date and age|19921994|101|254|df=y}}|caps=21|goals=0|club=[[Al-Shabab Club (Oman)|Al-Shabab]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALGGUM}}, 3024 tháng 3, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Siyabi]]|age={{Birth date and age|1988|12|21|df=y}}|caps=25|goals=3|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Mashari]]|age={{Birth date and age|1990|12|4|df=y}}|caps=13|goals=0|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 13 tháng 10, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Al-Siyabi]]|age={{Birth date and age|1993|7|16|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Najashi]]|age={{Birth date and age|1993|7|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Juma Al-Jamai]]|age={{Birth date and age|1988|12|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IRN}}, 8 tháng 10, 2015}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFFW|name=[[NasserQasim Al-ShimliSaid]]|age={{Birth date and age|1989|24|1520|df=y}}|caps=1173|goals=011|club=[[Al-NasrDhofar S.C.S.C.|Al-NasrDhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|INDIRN}}, 1129 tháng 63, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[FahadMohsin Al-JalabubiGhassani]]|age={{Birth date and age|1990|82|141|df=y}}|caps=180|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|INDGUM}}, 1124 tháng 63, 20152016}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Amad Al-Hosni]]|age={{Birth date and age|1984|7|18|df=y}}|caps=120|goals=37|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Yaqoob Al-Qasmi]]|age={{Birth date and age|1985|9|4|df=y}}|caps=38|goals=5|club=[[Saham Club|Saham]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Mohammed Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|1985|4|1|df=y}}|caps=17|goals=2|club=[[Al-Musannah SC|Al-Musannah]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Said Al-Ruzaiqi]]|age={{Birth date and age|1986|12|12|df=y}}|caps=9|goals=3|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|GUM}}, 8 tháng 9, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Waleed Al-Saadi]]|age={{Birth date and age|1995|2|19|df=y}}|caps=8|goals=1|club=[[Al-Musannah SC|Al-Musannah]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sami Al-Hasani]]|age={{Birth date and age|1992|1|29|df=y}}|caps=5|goals=1|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|CRC}}, 10 tháng 10, 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Abdul Rahman Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|1990|7|8|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs end|background=#FF0000}}
<sup>RET</sup>: Đã chia tay đội tuyển quốc gia.
Người dùng vô danh