Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

Sửa chữa
(Sửa chữa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa chữa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong [[toán học]], '''tập hợp''' có thể hiểu tổng quát là một [[sự tụ tập]] của một số [[hữu hạn]] hay [[vô tận|vô hạn]] của các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định đối tượng này được gọi là các [[phần tử của tập hợp]] và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào làm một phần tử của một tập hợp. ''Tập hợp'' là một khái niệm nền tảng (''fundamental'') và quan trọng của [[toán học hiện đại]]. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là [[lý thuyết tập hợp]].
 
Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một [[khái niệm nguyên thủy]], không [[định nghĩa]]. Nó [[tồn tại]] theo các [[tiên đề]] được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như [[số]], [[hình]], [[hàm số]]... trong [[toán học]].
29

lần sửa đổi