Khác biệt giữa các bản “Minamoto no Yoritomo”

Năm [[1159]], trong triều đình Nhật Bản diễn ra một cuộc tranh chấp ngôi vị Nhật hoàng mà [[lịch sử Nhật Bản]] gọi đó là [[loạn Heiji]]. Gia tộc Minamoto tham gia vào cuộc tranh chấp này và cha của Yoritomo bị thua. Cả nhà Yoritomo bị bắt về kinh đô để xử trảm. Yoritomo được mẹ kế của [[Taira no Kiyomori]], kẻ chiến thắng, là thiền ni [[Ikenozenni]] xin cho được sống và chỉ bị đầy ra [[quần đảo Izu|đảo Izu]], gần [[vịnh Tokyo]] vì Yoritomo giống với người con trai đã khuất của bà. Hai mươi năm tiếp theo, Yoritomo bị quản thúc tại Izu, song ông đã luôn quan tâm tới tình hình chính trị của Nhật Bản. Ông còn kết hôn với con gái của người quản thúc mình.
 
Năm [[1180]], ở Nhật Bản xảy ra [[nạn đói]] và đây là một trong những ngòi nổ cho hàng loạt cuộc nổi dậy chống lại quyền lực của dòng họ Taira. Gia tộc Minamoto lại vùng lên tranh chấp với gia tộc Taira, tạo nên [[chiến tranh Genpei]]. Taira no Kiyomori trước đó tiến hành nhiều cải cách rộng rãi, nên đã làm mất lòng Nhật hoàng. Vì thế, NhậtHoàng hoàngtử Mochihito đã gửi mật chiếu cho Yoritomo sai ông chinh thảo gia tộc Taira. Từ Izu, Yoritomo chiêu mộ binh mã và nổi dậy. Ban đầu, do quân lực còn yếu, ông đã bị thua trong một số trận đánh và phải chạy trốn. Có lần suýt bị bắt, thì ông được [[Kajiwara Kagetoki]], một viên chỉ huy của phe Taira, tha mạng.
 
Sau đó, Yoritomo trốn sang [[Chiba]]. Tại đây, ông nhận được sự hỗ trợ của gia tộc Miura, nên trở nên mạnh hơn. Trong khi đó, xã hội trở nên bất ổn và đám võ sĩ thuộc hạ của nhà Taira tan rã dần. Năm [[1181]], nhân vật xuất chúng của gia tộc Taira là Kiyomori qua đời. Từ đó, thế lực của Yoritomo là vô địch. Đầu tiên, ông giành quyền kiểm soát vùng [[Kantō]]. Sau đó, ông cho quân đánh vào kinh đô.
Người dùng vô danh