Khác biệt giữa các bản “Naresuan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
|name = Naresuan the Great<br />{{lang|th|สมเด็จพระนเรศวรมหาราช}}
|title = King of the Ayutthaya Kingdom
|image = KingNU.jpg|caption = <small>Statue of King Naresuan pouring water on the ground, symbolizing declaration of independence from the Burmese [[First Toungoo Empire|Taungoo Empire]], at [[Naresuan University]], Phitsanulok province, Thailand</small><ref name=BoT-16/>
| succession = [[King of Siam]]
| reign = 1 July 1590 – 25 April 1605
Người dùng vô danh