Khác biệt giữa các bản “Naresuan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==Tại Bago==
 
Năm 1569, Bayinnaung từ bỏ cuộc nổi dậy Xiêm đã bắt đầu một năm trước đó, và cài đặt Maha Thammarachathirat như một vị vua chư hầu của Ayutthaya.<ref name=geh-169-170>Harvey 1925: 169–170</ref> Sau sáu năm ở Pegu, c. Năm 1570, Hoàng tử Naret và anh trai của ông, Hoàng tử trắng đã trở lại Ayutthaya.
 
== Reference ==
Người dùng vô danh