Khác biệt giữa các bản “Naresuan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==Tại Bago==
 
Năm 1569, Bayinnaung từ bỏ cuộc nổi dậy Xiêm đã bắt đầu một năm trước đó, và cài đặt Maha Thammarachathirat như một vị vua chư hầu của Ayutthaya.<ref name=geh-169-170>Harvey 1925: 169–170</ref> Sau sáu năm ở Pegu, c. Năm 1570, Hoàng tử Naret và anh trai của ông, Hoàng tử trắng đã trở lại Ayutthaya. Trong khi ở Miến Điện, "ông ấy theo đuổi sự đào tạo quân sự tốt nhất của Miến Điện", nghiên cứu cùng với "tầng lớp thượng lưu của thanh niên Miến Điện, con trai của hoàng tử và quý tộc." "Ngoài việc có năng khiếu về quân sự, Naresuan rất thông minh, đã đạt được nhiều kiến ​​thức tổng quát về thời đại."
 
== Reference ==
Người dùng vô danh