Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|kế nhiệm = <font color="blue">[[Lê Dụ Tông]]</font>
|chức vị 1 = [[Thái thượng hoàng]] [[nhà Hậu Lê]]
|tại vị 1 = [[1705]] &ndash; [[1716]]
|tiền nhiệm 1 = <font color="grey">[[Lê Thần Tông]]</font>
|kế nhiệm 1 = <font color="blue">[[Lê Dụ Tông]]</font>
Người dùng vô danh