Khác biệt giữa các bản “Minamoto no Yoritomo”

không có tóm lược sửa đổi
| predecessor = ''Không''
| successor = [[Minamoto no Yoriie]]
| birth_date = {{birth date|1147|5|9}}
| birth_place =
| death_date = {{death date and age|1199|2|9|1147|5|9}}
| death_place =
| spouse = [[Hōjō Masako]]
| children = Sentsumaru<br/> [[Minamoto no Yoriie]]<br />[[Minamoto no Sanetomo]]<br />O-hime<br/>Otohime<Br/>Jogyo
Người dùng vô danh