Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đức Trinh”

Trang mới: “Nguyễn Đức Trinh (1439 - 1472) Người làng An Giới huyện Thanh Lâm (nay thuộc xã An Sơn huyện Thanh Hà Hải Dương.Đỗ Bảng Nhãn n…”
(Trang mới: “Nguyễn Đức Trinh (1439 - 1472) Người làng An Giới huyện Thanh Lâm (nay thuộc xã An Sơn huyện Thanh Hà Hải Dương.Đỗ Bảng Nhãn n…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh