Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Bạch Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|commander1=[[Lưu Nhân Quỹ]]<br/>[[Văn Vũ Vương]]<br/>[[Phù Dư Lung]]<br/>[[Lưu Nhân Nguyện]]
|commander2=[[Abe no Hirafu]]<br/>[[Azumi no Hirafu]]{{KIA}}<br/>[[Phù Dư Phong]]
|strength1=Đường: 13,000 quân<br/>Đường:, 170 chiến hạm<br/>Tân La: không rõ
|strength2=Yamato: 42,000 quân<br/>800, [[Yamato800 Period|Yamato]]chiến shipshạm<br/>Bách Tế: không rõ
|casualties1=không rõ
|casualties2=400 chiến hạm; 10,000 quân; 1,000 ngựa
Người dùng vô danh