Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minamoto no Yoriie”

Trang mới: “{{Tên người Nhật|Minamoto}} 250px|nhỏ|Minamoto no Yoriie '''Minamoto no Yoriie''' (tiếng Nhật: 源 頼家, …”
(Trang mới: “{{Tên người Nhật|Minamoto}} 250px|nhỏ|Minamoto no Yoriie '''Minamoto no Yoriie''' (tiếng Nhật: 源 頼家, …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh