Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Fujiwara no Yoritsugu”

Trang mới: “{{Tên người Nhật|Fujiwara}} '''Fujiwara no Yoritsugu''' (tiếng Nhật: 藤原 頼嗣, 17 tháng 12 năm 123914 tháng 10 năm [[1256]…”
(Trang mới: “{{Tên người Nhật|Fujiwara}} '''Fujiwara no Yoritsugu''' (tiếng Nhật: 藤原 頼嗣, 17 tháng 12 năm 123914 tháng 10 năm [[1256]…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh