Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Túc”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox royalty|name=Chu vương Chu Túc|title=|image=|caption=|succession=|reign=|predecessor=|successor=|issue=''xem văn bản''|full name=Chu Túc|posthumo…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
# Nghi Phong Quận chúa (儀封郡主), năm 1402 lấy Bạc Tử Xuân (溥子春)
# Lan Dương Quận chúa (蘭陽郡主), năm 1402 lấy Từ Mậu Tiên (徐茂先)
# Tín Dương Quận chúa (信陽郡主), năm 1404 lấy Thạnh Du (盛瑜)
# Nam Dương Quận chúa (南陽郡主), năm 1405 lấy Trương Nghi (張儀)
# Vĩnh Thành Quận chúa (永城郡主), năm 1405 lấy Trình Hòa (程和)
# Huỳnh Dương Quận chúa (滎陽郡主), năm 1406 lấy Trương Nghĩa (張義)
# Tân Hương Quận chúa (新鄉郡主), năm 1406 lấy Trương Lâm (張琳)
# Ninh Lăng Quận chúa (寧陵郡主), năm 1411 lấy Tiễn Khâm (錢欽)
# Trần Lưu Quận chúa (陳留郡主), năm 1411 lấy Phùng Huấn (馮訓)
# Nghi An Quận chúa (宜安郡主), năm 1414 lấy Thái Nghĩa (蔡義)
# Thương Thủy Quận chúa (商水郡主), chết khi chưa kết hôn
# Trung Mâu Quận chúa (中牟郡主), chết khi chưa kết hôn
178

lần sửa đổi