Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hermann Müller (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Officeholder
ox Chancellor
| name=Hermann Müller
| image=Hermannmueller.jpg
| order=12th & 20th [[ChancellorThủ oftướng GermanyĐức#ChancellorThủ oftướng theCộng hòa Weimar Republic (1919–1933)|ChancellorThủ oftướng GermanyĐức]] thứ 12 và 20
| term_start =27 Marchtháng 3
| term_end =21 Junetháng 6 năm 1920<br />28 June 1928 – 27 March 1930
| predecessor =[[Gustav Bauer]]<br />[[Wilhelm Marx]]
| successor =[[Constantin Fehrenbach]]<br />[[Heinrich Brüning]]
Người dùng vô danh