Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thu nhập quốc dân”

Miêu tả thu nhập quốc dân chưa chính xác
(→‎Thành phần: Lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Miêu tả thu nhập quốc dân chưa chính xác)
'''Thu nhập quốc dân''' (''Gross national income'' – ''GNI'') là [[chỉ số kinh tế]] xác định tổng thu nhập của một [[quốc gia]] trong một thời gian, thường là một năm. Đây là chỉ tiêu đo thực lực của quốc gia.<ref name="daitudien">http://daitudien.net/kinh-te-hoc/kinh-te-hoc-ve-thu-nhap-quoc-dan.html</ref> Thu nhập quốc dân tương tự như [[Tổng sản lượng quốc gia]] – GNP, chỉ khác biệt ở chỗ GNP không trừ đi [[thuế gián thu]] và khấu hao. Ví dụ, lợi nhuận của một công ty [[Hoa Kỳ|Mỹ]] hoạt động tại Anh sẽ được tính vào [[Tổng sản lượng quốc gia|GNI]] của Mỹ và [[Tổng sản phẩm nội địa|GDP]] của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.
==Thành phần==
Nó bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong quốc gia (chính là [[Tổng sản phẩm nội địa]] - GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu là lãi vay và [[cổ tức]]), trừ đi những khoản tương tự phải trả ra bên ngoài .
Người dùng vô danh