Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hermann Müller (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| order= [[Thủ tướng Đức#Thủ tướng Cộng hòa Weimar (1919–1933)|Thủ tướng Đức]] thứ 12 và 20
| term_start =27 tháng 3
| term_end =21 tháng 6 năm 1920<br />28 Junetháng 6 1928 – 27 Marchtháng 3 1930
| predecessor =[[Gustav Bauer]]<br />[[Wilhelm Marx]]
| successor =[[Constantin Fehrenbach]]<br />[[Heinrich Brüning]]
| birth_date ={{birth date|1876|5|18|df=y}}
| birth_place =[[Mannheim]], [[GrandĐại Duchycông ofquốc Baden]], [[GermanĐế Empirequốc Đức]]
| death_date ={{death date and age|1931|3|20|1876|5|18|df=y}}
| death_place =[[Berlin]], [[WeimarCộng Republichòa Weimar]]
| spouse= Frieda Tockus (chết năm 1905); Gottliebe Jaeger
| party=[[Đảng Dân chủ Xã hội Đức|SPD]]