Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
|iso15924=
}}
{{Hán tự}}
'''Hành thư''' (行書) là một phong cách viết [[chữ Hán]] bắt nguồn từ [[thảo thư]]. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được [[khải thư]] cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là [[Vương Hi Chi]] thời Đông Tấn.