Khác biệt giữa các bản “Thế (địa chất)”

không có tóm lược sửa đổi
Cấp bậc của các đơn vị thời gian địa chất theo trật tự giảm dần là: [[Liên đại (địa chất)|liên đại]], [[đại (địa chất)|đại]], [[kỷ (địa chất)|kỷ]], '''thế''', [[kỳ (địa chất)|kỳ]] và có thể là [[thời (địa chất)|thời]].
==Các thế địa chất==
{{Bài chi tiết|Liên đại Hiển sinh}}
 
Đây là danh sách các kỷ trong [[lịch sử Trái Đất]] thứ tự từ kỷ gần đây nhất đến kỷ cổ xưa nhất.