Khác biệt giữa các bản “13 tháng 2”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Người sinh ==
*1999 - Nguyễn Minh Quân, Việt Nam {| class="wikitable" ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |} [[1766]] – [[Thomas Malthus]], nhà nhân khẩu học, kinh tế học [[Anh]] (m. 1834).
* [[1805]] – [[Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet]], nhà toán học [[Đức]] (m. 1859).
* [[1910]] – [[William Shockley]], nhà vật lý, phát minh Mỹ gốc Anh (m. 1989).
Người dùng vô danh