Khác biệt giữa các bản “Người Khiết Đan”

* [[Tân Ngũ đại sử]] (''新五代史''): [[Âu Dương Tu]] (''歐陽修''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1974.
* [[Tùy thư]] (''隋書''): [[Ngụy Trưng]] (''魏徵''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1973.
* [[HậuCựu Đường thư]] (''舊唐書''): [[Lưu HủHu]] (''劉昫''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1975.
* [[Tân Đường thư]] (''新唐書''): [[Âu Dương Tu]] (''歐陽修''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1975.
* [[Liêu sử]] (''遼史''): [[ĐoáiThoát ĐoáiThoát]] (''脱脱''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1974.
* [[Tống sử]] (''宋史''): [[ĐoáiThoát ĐoáiThoát]] (''脱脱''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1974.
* [[Tư trị thông giám]] (''資治通鑒''): [[Tư Mã Quang]] (''司馬光''). Bản in của Trung Hoa thư cục, Bắc Kinh, 1956
 
210.270

lần sửa đổi