Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

 
== Thân thế ==
Tấn Văn công là con trai trưởng của [[Tấn Hiến công]], vua thứ 19 nước Tấn. Mẹ ông là [[Hồ Quý cơ]] (狐季姬) người [[nước Địch]], vốn là thiếp của Hiến công, sinh ra ông năm 697 TCN. Cơ Trùng Nhĩ lớn lên khi ông nội là [[Tấn Vũ công]] đang phát triển lực lượng ở [[Khúc Ốc]], nhiều lần tiến về [[đất Dực]] tranh ngôi vua Tấn với chi trưởng chưa thành công.
 
Khi còn trẻ, Trùng Nhĩ đã tỏ ra kính trọng kẻ sĩ, được nhiều người quý mến theo giúp. Năm 17 tuổi ([[681 TCN]]), ông đã có 5 kẻ sĩ theo phò tá là [[Triệu Thôi]], [[Hồ Yển]], Giả Đà, [[Tiên Chẩn]] và [[Ngụy Sưu]].
== Thời Tấn Hiến công ==
:''Xem thêm:'' [[Cơ Thân Sinh]]
Trùng Nhĩ tuy là con lớn nhưng mẹ ông không phải là vợ chính của vua cha. ConCho nên con trai phu nhân [[Tề Khương]] là [[Cơ Thân Sinh|Thân Sinh]], tuy chỉ là con thứ 3 nhưng được lập làm [[Thái tử]] do mang thân phận là đích tử.
 
Năm [[672 TCN]], [[Tấn Hiến công]] sủng ái chị em Ly Cơ người nước Nhung, phong làm phu nhân thay mẹ Thân Sinh đã qua đời. Năm 665 TCN, Ly Cơ sinh con trai là [[Tấn Hề Tề|Hề Tề]]. Hiến công có ý định phế Thân Sinh để cho Hề Tề lên thay. Vì các con Trùng Nhĩ, Di Ngô và Thân Sinh đã lớn mà Hề Tề còn nhỏ nên chưa tiện thay ngôi, Hiến công bèn tính kế đưa con lớn đi trấn thủ ở ngoài, sai Trùng Nhĩ đi trấn thủ thành Bồ gần biến giới phía bắc, sai Thân Sinh trấn thủ đất Khúc Ốc và sai Di Ngô trấn thủ đất Khuất.
Người dùng vô danh