Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

== Thời Tấn Hiến công ==
:''Xem thêm:'' [[Cơ Thân Sinh]]
Trùng Nhĩ tuy về mặt thứ tự là con lớntrai trưởng nhưng mẹ ông không phải là vợ chính của vua cha. Cho nên con trai phu nhân [[Tề Khương]] là [[Cơ Thân Sinh|Thân Sinh]], tuy chỉ là con thứ 3 nhưng lại được lập làm [[Thái tử]] do mang thân phận là đích tử (con của chính thất).
 
Năm [[672 TCN]], [[Tấn Hiến công]] sủng ái chị em Ly Cơ người nước Nhung, phong làm phu nhân thay mẹ Thân Sinh đã qua đời. Năm 665 TCN, Ly Cơ sinh con trai là [[Tấn Hề Tề|Hề Tề]]. Hiến công có ý định phế Thân Sinh để cho Hề Tề lên thay. Vì các con Trùng Nhĩ, Di Ngô và Thân Sinh đã lớn mà Hề Tề còn nhỏ nên chưa tiện thay ngôi, Hiến công bèn tính kế đưa con lớn đi trấn thủ ở ngoài, sai Trùng Nhĩ đi trấn thủ thành Bồ gần biến giới phía bắc, sai Thân Sinh trấn thủ đất Khúc Ốc và sai Di Ngô trấn thủ đất Khuất.
Người dùng vô danh