Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo”

==Đội hình==
Đội hình dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp {{nft|Kenya}} vào ngày 28 tháng 3, 2017.<ref>http://www.leopardsfoot.com/leopards-le-point-sur-la-journee-da-mardi/</ref><br/>
Số liệu thống kê tính đến ngày 2928 tháng 13, 2017 sau trận gặp {{nft|GhanaKenya}}.
{{nat fs g start|background=#007fff|color=#f7d618}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Ley Matampi]]|age={{birth date and age|1989|4|18|df=y}}|caps=25|goals=0|club=[[TP Mazembe]]|clubnat=COD}}
Người dùng vô danh