Khác biệt giữa các bản “Naresuan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Năm 1581, [[Bayinnaung]] qua đời, và được kế vị bởi con trai [[Nanda Bayin]]. Thuyền trưởng của Nanda Thada Minsaw của Ava sau đó nổi dậy năm 1583, buộc Nanda Bayin phải triệu tập các viên chức của Prome, Taungoo, [[Chiang Mai]], [[Vientiane]] và Ayutthaya để giúp đỡ đàn áp cuộc nổi dậy. Ngày 2 tháng 2 năm 1584, Naresuan rời quân đội của mình tới Bago theo lệnh, và chỉ đến biên giới vào tháng Tư.<ref group=note>(Damrong 2001: 85): Naresuan began his march on the 6th waning moon of the third Siamese month, year of the horse, BE 2126, and arrived at Muang Khraeng, the border in the sixth month. Editors of (Damrong 2001) translated the dates as March 1583 and June 1583 respectively. But the given dates are lunisolar calendar dates, and should follow then prevailing [[Chula Sakarat]] calendar. The Thai calendar (and the month names) did not get realigned to the Gregorian calendar until 1941. According to (Eade 1989: 133), 6th waning of the 3rd Siamese month (Magha, assuming Sukhothia style month naming adopted at Ayutthaya), 945 CS translates to {{OldStyleDate|2 February|1584|23 January}}, and the sixth month translates to ngày 10 tháng 4 năm 1584 to ngày 9 tháng 5 năm 1584 (N.S.) According to the Burmese ''[[Hmannan Yazawin]]'' chronicle (Hmannan Vol. 3 2003: 77–79), Naresuan's troops arrived near the environs of Pegu prior to Nanda having defeated the Ava rebellion on Tuesday, 1st waning of Kason 946 ME (Tuesday, {{OldStyleDate|24 April|1584|14 April}}).</ref> Theo Damrong, điều này đã làm nảy sinh những nghi ngờ của Nanda, người đã ra lệnh cho con trai mình, Maha Uparaja [[Mingyi Swa]], ở lại thủ đô và giết Naresuan. Các biên niên sử Miến Điện nói rằng Nanda đã đưa ra quyết định để bảo vệ Pão Mingyi Swa trước khi diễu hành tới Ava vào ngày 25 tháng 3 năm 1584.
 
Theo Damrong, Naresuan đến Kraeng ở thị trấn biên giới, nơi ông ta biết được Phraya Ram và Phraya Kiet đã được Maha Uparat phái đến tấn công Naresuan từ phía sau trong khi Maha Uparat tấn công từ phía trước. Naresuan gọi là một hội đồng, bao gồm các linh mục, Phraya Kiat, Phraya Ram, và các Tôn giáo khác. Naresuan sau đó "đổ nước trên mặt đất từ ​​một chiếc cốc vàng để tuyên bố với các devatas trước sự chứng kiến ​​của những người tụ tập, từ ngày đó, Xiêm đã cắt đứt quan hệ với Hongsawadi và không còn tình cảm nữa."
 
== Reference ==
Người dùng vô danh