Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Naresuan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Naresuan sau đó đã tổ chức "lễ chửi thề trung thành" với người dân Sukhothai, uống nước từ ao thiêng của Puay Si. Lực lượng của ông sau đó đã [[Sawankhalok]]. Năm 1584, Naresuan đưa tất cả những người từ các tỉnh phía bắc đến thủ đô [[Ayutthaya]] của Xiêm để chuẩn bị cho cuộc tấn công của quân đội [[Bago]].
 
Trong cùng năm đó Nanda Bayin đã cử hai quân đội riêng biệt, một người dưới chân ông chú của Pathein và một người khác đến từ Chiang Mai dưới sự chăm sóc của Noratra Mangsosri. Cả hai đều bị đánh bại trong các cuộc gặp riêng biệt trước khi họ đoàn kết, và bị đẩy trở lại trong cuộc tĩnh tâm.
 
== Reference ==
Người dùng vô danh