Khác biệt giữa các bản “Naresuan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Tháng 10 năm 1586, Nanda Bayin đã dẫn quân đội Miến Điện đến Ayutthaya và bắt đầu cuộc xâm lược thứ ba của Ayutthaya. Quân đội Nanda Bayin đã vây hãm thành phố trong năm tháng, nhưng đã thất bại trong việc chiếm thành phố vì sự bảo vệ hăng hái của Naresuan. Anh ta rút lui.
 
Năm 1590, [[Maha Thammarachathirat]] qua đời. Tháng 7 năm 1590, Naresuan được phong làm vua Ayutthaya như Sanphet II.
 
Quân đội Miến Điện dưới sự chỉ huy của Phra Maha Uparat đã tấn công Xiêm một lần nữa, nhưng Naresuan đã đánh bại nó gần Ban Khoi. Quân đội Miến Điện rút lui về Bago, mất nhiều người, voi, ngựa, vũ khí và đạn dược.
 
== Reference ==
Người dùng vô danh