Khác biệt giữa các bản “Đất trượt”

n
:H<sub>th</sub> = H<sub>max</sub> = H<sub>(α+φ)/2</sub> = (2Ksinα.cosφ)/sin<sup>2</sup>((α–φ)/2)
Trong thực tế phải kể thêm hệ số an toàn '''m''' (tức hệ số ổn định của đất theo thời gian), vào công thức thức tính K và tgφ, khi đó:
:Hệ số dính thực tế K<sub>1</sub> = C/mγ , và hệ số ma sát trong thực tế tgφ<sub>1</sub> = (tgφ)/m. Lúc đó, trong công thức tính chiều sâu tới hạn K<sub>1</sub> thay cho K và φ<sub>1</sub> thay cho φ, sẽ thành:
:H<sub>th</sub> = H<sub>max</sub> = (2K<sub>1</sub>sinα.cosφ<sub>1</sub>)/sin<sup>2</sup>((α–φ<sub>1</sub>)/2)
Khi '''α = 90<sup>o</sup>''' (tức là tải trọng gây trượt trên mặt trượt đạt giá trị lớn nhất) thì: