Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
! rowspan="2" width="100" |Thành viên!! colspan="2" width="200" |Tên thật!! rowspan="2" width="200" |Ngày sinh
! rowspan="2" |Vị trí (làm ơn đừng xóa)
|-
!Latinh
|남지현
|| 9 tháng 1 năm 1990 (26 tuổi)
|
|-
|'''[[Heo Ga-yoon|Gayoon]]''' <br /> || align="center" |Heo Ga-yoon
|허가윤
|| 18 tháng 5 năm 1990 (26 tuổi)
|
|-
|'''[[Jeon Ji-yoon|Jiyoon]]''' <br /> || align="center" |Jeon Ji-yoon
|전지윤
|| 15 tháng 10 năm 1990 (26 tuổi)
|
|-
|'''[[HyunA]]''' <br /> || align="center" |Kim Hyeon-ah
|김현아
|6 tháng 6 năm 1992 (24 tuổi)
|
|-
|'''[[Kwon So-hyun|Sohyun]]''' <br /> || align="center" |Kwon So-hyeon
|권소현
|| 30 tháng 8 năm 1994 (22 tuổi)
|
|}
 
Người dùng vô danh