Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Nhiều phần mềm có thể được dự đoán trước phiên bản cuối cùng của phần mềm khi phát hành nhờ vào sự chuyển tiếp từ RC sang ''Final'' (từ phiên bản phần mềm hiện tại của RC nếu không có sự thay đổi về mã nguồn nào thì đó cũng chính là phiên bản được phát hành vào thời điểm được định trong kế hoạch).
 
== Phát hành phần mềm ==
 
== Hỗ trợ ==
Người dùng vô danh