Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Giản công”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 489 TCN, Điền Khất giết An Nhũ Tử lập Dương Sinh lên ngôi, đó là vua Tề Điệu công.
 
Năm 485 TCN, [[Ngô Phù Sai]] sai sứ liên minh với [[lỗ (nước)|nước Lỗ]], nước Châu và nước Đàm để cùng tấn công Tề. Họ BãoBào có thù với vua cha Tề Điệu công, bèn giết chết Điệu công để đề nghị Phù Sai lui quân rồi bỏ trốn sang nước Ngô. [[Điền Khất]] lập Khương NhâmNhiệm lên ngôi, tức là Tề Giản công.
 
== Mất ngôi ==
Người dùng vô danh