Khác biệt giữa các bản “Chính quyền đơn nhất”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Chính quyền đơn nhất''' là một loại chính quyền địa phương mà có một cấp duy nhất và chịu trách nhiệm cho tất cả các ch…”)
 
{{Dead end}}
'''Chính quyền đơn nhất''' là một loại chính quyền địa phương mà có một cấp duy nhất và chịu trách nhiệm cho tất cả các chức năng chính quyền địa phương trong khu vực của mình hoặc thực hiện các chức năng bổ sung mà các nơi khác trong nước thường được thực hiện bởi chính phủ quốc gia hoặc một cấp cao hơn của chính quyền địa phương.
 
 
Thông thường các chính quyền đơn nhất bao gồm các thị trấn, thành phố đủ lớn để hoạt động độc lập với hạt hoặc các đơn vị hành chính khác trong vùng. Đôi khi chúng bao gồm các đơn vị hành chính một quốc gia được phân biệt với những đơn vị khác trong cùng một nước vì không có cấp độ hành chính thấp hơn.