Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

n
→‎Cơ quan chủ quản: replaced: : → : using AWB
n (→‎Cơ quan chủ quản: replaced: : → : using AWB)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.<ref>{{Chú thích web|url=http://www2.vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=424&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=17875|title=Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam}}</ref>
 
Từ năm 1998 đến năm 2005, [[Thủ tướng Việt Nam]] có quyết định phê duyệt thực hiện [[cổ phần hóa]] tại 42 doanh nghiệp và bộ phận [[doanh nghiệp]] nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=2112|title=Quyết định số 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quyết định về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh}}</ref>
 
[[Công ty Thông tin di động Việt Nam|Công ty Thông tin Di động]], 1 doanh nghiệp trực thuộc VNPT, là doanh nghiệp được giới đầu tư ở trong và ngoài nước rất quan tâm khi doanh nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép [[cổ phần hóa]]. Đây sẽ là doanh nghiệp thông tin di động được [[cổ phần hóa]] đầu tiên ở [[Việt Nam]].