Bluetpp

Tham gia ngày 12 tháng 10 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| Giới tính = [[nữ giới|nữ]]
| Màu mắt = Đen
| Màu tóc = ĐenĐỏ
 
| Học vị = Đại học
== Các trang đã tạo mới ==
===Khoa học===
[[Khoa học năm 1543]], [[Hen suyễn do bão]], [[Homo sapiens]], [[Homo sapiens (định hướng)]], [[August Wilhelm Heinrich Blasius]], [[Oldfield Thomas]]
===Tự nhiên===
[[Hồ sông băng]], [[Rừng ôn đới]], [[Tam giác San hô]], [[Bothriechis]]
===Biến đổi khí hậu===
[[Danh sách quốc gia theo lượng khí thải cácbon điôxít]], [[Phá rừng và biến đổi khí hậu]] (Bạn có biết/2016/Tuần 47/2), [[Phủ nhận biến đổi khí hậu]] (Bạn có biết/2017/Tuần 1/1), [[Công ước Rio]], [[Ngư nghiệp và biến đổi khí hậu]], [[Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất]] (Bạn có biết/2017/Tuần 5/1), [[Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2004]], [[Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2014]]
===Bản mẫu và Thể loại===
==== Thể loại ====
[[:Thể loại:Akysidae]], [[:Thể loại:Album của The End Records]], [[:Thể loại:Album của Tub Ring]], [[:Thể loại:Phát thải khí nhà kính]], [[:Thể loại:Trang đường cùng]], [[:Thể loại:Nguồn gốc]], [[:Thể loại:Phủ nhận và hoài nghi biến đổi khí hậu]], [[:Thể loại:Các dân tộc Madagascar]], [[:Thể loại:Album của Boys Like Girls]], [[:Thể loại:Bài hát của Boys Like Girls]], [[:Thể loại:Chính trị Algérie]], [[:Thể loại:Danh sách liên quan tới biến đổi khí hậu]], [[:Thể loại:Danh sách liên quan đến khoa học]], [[:Thể loại:Danh sách các chủ đề về môi trường]], [[:Thể loại:Quần xã sinh vật đất liền]], [[:Thể loại:Hội nghị về biến đổi khí hậu]], [[:Thể loại:Hội nghị Liên Hiệp Quốc]], [[:Thể loại:Chính sách môi trường]], [[:Thể loại:Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu]], [[:Thể loại:Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu]], [[:Thể loại:Biến đổi khí hậu và môi trường]], , [[:Thể loại:Hội nghị về môi trường]],
==== Bản mẫu ====
[[Bản mẫu:DJ Snake]], [[Bản mẫu:Boys Like Girls]], [[Bản mẫu:Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu]]., [[Bản mẫu:Loài bị đe dọa]], [[Bản mẫu:Bothriechis]]
== Các trang giúp mở rộng==
[[Linh dương đồng cỏ phương nam]]
9.012

lần sửa đổi